Bài Học Về Đầu Tư Trái Phiếu Doanh Nghiệp

bai-hoc-trai-phieu

Có một vài sự thật về đầu tư trái phiếu doanh nghiệp mà mình được nhận từ một cao nhân chỉ điểm Vì doanh nghiệp không thể vay nợ ngân hàng nên mới phát hành Trái Phiếu. Lý do ngân hàng không cho vay vì thường là doanh nghiệp đã thế chấp hết tài sản, […]