Làm chủ ChatGPT học ở Huế cùng thầy Nguyễn Đình Nam

lam-chu-chat-gpt-nguyen-dinh-nam

2. Đóng vai trò Bạn cần mô tả rất rõ vai trò mà bạn mong muốn chúng thực hiện trong đoạn prompt, hoặc dùng cấu trúc đơn giản “Tôi là một[nghề nghiệp / vai trò], bạn hãy…”Một số vai trò có thể gợi ý cho Chat GPT Nhà tuyển dụng Nhà quảng cáo Giáo viên […]

Bài Học Về Đầu Tư Trái Phiếu Doanh Nghiệp

bai-hoc-trai-phieu

Có một vài sự thật về đầu tư trái phiếu doanh nghiệp mà mình được nhận từ một cao nhân chỉ điểm Vì doanh nghiệp không thể vay nợ ngân hàng nên mới phát hành Trái Phiếu. Lý do ngân hàng không cho vay vì thường là doanh nghiệp đã thế chấp hết tài sản, […]