Thay Đổi hay là Chết – quyển sách này được ai giới thiệu Phải đọc

thay-doi-hay-la-chet-review

​Thay đổi hay là chết, quyển sách này mình được anh Phạm Thành Long giới thiệu ngay trong chương trình học tinh thần doanh nhân vào ngày 21-22/8/2019 vừa rồi.

​Sẽ là một quyển sách mà tôi sẽ đọc đi đọc lại nhiều lần để:

  1. NHẬN THỨC rõ về sự thay đổi
  2. Hành động để biến nhận thức đó thành hiện thực

    dongocanh

    >