Ngày Mai Tôi Chạy Marathon

can-tho-marathon-trai-nghiem-lan-dau-tien

Chẳng biết nói gì nữa, chỉ biết là mai mình chạy marathon...

Có rất nhiều điều muốn ghi lại để lại một dấu mốc cho bản thân sau này...

Viết vội vài điều ở đây, mai viết tiếp...

Có chút hồi hộp vì chưa chạy bao giờ.

5km với mấy đứa bạn mình chỉ là cái búng tay nhỏ nhưng với mình trong lần đầu tiên này cả là một thử thách...

Cách làm một việc là cách làm mọi việc.

Mai chạy thôi rồi viết tiếp...

    dongocanh

    >